Bod č.22.:

TAJ/2 - Informativní zprávy

(předkladatel:Ing. Bc. Brůhová, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (SSI/2 - Oprava víceúčelové nádrže v Bukovci)
Příloha č.2 (Bezpečnost okružní křižovatky Na Dlouhých x Mohylová (vyjádření k podnětu Ing. Lodra))
Příloha č.3 (Interpelace-Ing.Lodr- Vypořádání veřejných připomínek...; Koncepce pítek ...; Přehled investičních akcí na území MO P4)
Příloha č.4 (Interpelace-Mgr. Tomšíková - Požadavek na elektrický sloupek v parku v Červeném Hrádku)
Příloha č.5 (Interpelace - Mgr. Tomšíková -Podnět na opravu veřejného rozhlasu v Červeném Hrádku)
Příloha č.6 (Interpelace-Mgr.Tomšíková-Výstavba a postup prací na vybudování chodníku Újezd x ČH. Dokončení chodníku ke křižovatce u zrcadla v ČH)
Příloha č.7 (Interpelace - Mgr. Tomšíková - Doubravecké listy. Pojmenování usnesení)
Příloha č.8 (Interpelace - Ing. Hanousek - Žádost o doplnění aktuálních informací - nerealizovaná kanalizační větev v Bukovci)
Příloha č.9 (Zpráva o činnosti Bezpečnostního výboru )
Příloha č.10 (Příspěvky členů Zastupitelstva MO P4 do Doubraveckých listů)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 12.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX