Bod č.20.:

ST/1 - Zpráva o činnosti RMO P4

(předkladatel:Tomáš Soukup)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Usnesení Rady MO P4 ze dne 5.6.2019 - obsah)
Příloha č.2 (Usnesení Rady MO P4 ze dne 13.6.2019 - obsah)
Příloha č.3 (Usnesení Rady MO P4 ze dne 25.6.2019 - obsah)
Příloha č.4 (Usnesní Rady MO P4 ze dne 19.7.2019 - obsah)
Příloha č.5 (Usnesení Rady MO P4 ze dne 21.8.2019-obsah)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 12.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX