Bod č.16.:

PSČO/3 - Volba člena Kontrolního výboru ZMO P4

(předkladatel:Mgr. Hrubý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 12.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX