Bod č.97a.:

NámV/1 - Tarif Integrované dopravy Plzeňska na území města Plzně s účinností od 1. 1. 2020

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX