Bod č.13a.:

NámZ/2 - Změna jednatele společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Změna jednatele společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným) (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Prohlášení o odstoupení z funkce jednatele)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:298 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX