Bod č.97b.:

PRIM+NámV/1 - +RadG - Informace o průběhu rekonstrukce Slovanské třídy a marketingové podpoře podnikatelů z dané oblasti

(předkladatel:p. primátor, nám. Vozobule, radní Gola)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX