Bod č.12.:

SSI/1 - Změna č. 3 plánu investic MO P4 v roce 2019

(předkladatel:Bc. Hrabáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMO P4 č. 0165/19)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 12.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX