Bod č.15.:

RMO1/6 - Zvýšení nestavebních investic rozpočtu OIM ÚMO Plzeň 1 - oddělení správy majetku, včetně rozpočtového opatření č. 31

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření č. 31)
Příloha č.2 (Rozpis závazného ukazatele rozpočtu stavebních a nestavebních investic)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:115 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 11.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX