Bod č.5.:

ŽPD/1 - Vyjádření k návrhu novely obecně závazné vyhlášky o systému nakládání s komunálním odpadem

(předkladatel:Ing. Drábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č.1 (Žádost o vyjádření k návrhu novely))
Příloha č.2 (Příloha č.2 (Úplné znění OZV č.5/2014))
Příloha č.3 (Příloha č.3 (Návrh novely OZV č. /2019))
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 12.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX