Bod č.6.:

ŽPD/2 - Vyjádření k návrhu novely obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad

(předkladatel:Ing. Drábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č.1 (Dopis MMP -žádost o vyjádření))
Příloha č.2 (Příloha č.2 (Návrh novely č.X/2019))
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 12.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX