Bod č.11.:

FIN/4 - Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2019- rozpočtové opatření č. 7

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 12.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX