Bod č.7.:

ŽPD+FIN/1 - Pořízení radarů - vyčlenění finančních prostředků na pořízení dvou kamerových bodů propojených se stávající kamerovou sítí „Klidné příhraničí“

(předkladatel:Ing. Drábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usn. FV č. 12/19 z 28.8.2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 12.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX