Bod č.23.:

KV/2 - Schválení pověření KV k zabývání se problematikou výstavby průmyslových hal v Plzni Kyšicích a problematikou stavby Carimex

(předkladatel:Bc. Chalupný)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 12.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX