Bod č.4.:

TAJ/1 - Novela Statutu města Plzně

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh nové vyhlášky) (*)
Příloha č.2 (Usnesení RMO P2 č. 131/2019)
Příloha č.3 (Úplné znění s revizemi)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:46 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX