Bod č.13.:

ÚČT/1 - Novela vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Znění novely OZV)
Příloha č.2 (Zápis z Právní komise RMP )
Příloha č.3 (Zápis z Finanční komise RMP) (*)
Příloha č.4 (Úplné znění novelizované OZV)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:382 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX