Bod č.30.:

BYT/3 - Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 5, Školní 4, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Zápis z KB RMP) (*)
Příloha č.2 (Zápis z FK RMP) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:398 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX