Bod č.26.:

OŠMT/2 - Rozšíření zřizovací listiny 33. základní školy Plzeň

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vzor úplného znění zřizovací listiny ) (*)
Příloha č.2 (Žádost 33. ZŠ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:393 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX