Bod č.21.:

KŽP/1 - Žádost společnosti goodooga s.r.o., Choceňská 743, 199 00 Praha 9, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Zřízení a provozování portálu www.plzen.nevyhazujto.cz"

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX