Bod č.22.:

KŽP/2 - Žádost Městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 312 64 Plzeň, o uvolnění finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Habrmannův park - trvalkové záhony"

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:389 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX