Bod č.23.:

KŽP/3 - Žádost Spolku Ametyst, Nebílovy 37, 332 04 Nebílovy, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Biopoklad do školních zahrad"

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:390 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX