Bod č.53.:

EVID/3 - Rozhodnutí o poskytnutí daru 3 ks schodišťových plošin pro imobilní občany Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch, p.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Fotografie)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:421 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX