Bod č.52.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 5550/8 v k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (GP č. 11628-58/2019 ze dne 18. 6. 2019)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa)
Příloha č.8 (situační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:420 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX