Bod č.15.:

OSS/2 - Poskytnutí neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu OSS MMP

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:384 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX