Bod č.61.:

ÚKEP/1 - Aktuální informace k realizaci „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“

(předkladatel:Ing. Beneš)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX