Bod č.51.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 259/66 v k. ú. Koterov

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO 2 - Slovany)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:419 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX