Bod č.54.:

EVID/4 - Rozhodnutí o udělení souhlasu se zatížením stavby bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 228/2, k. ú. Lobzy, věcným břemenem pro společnost ČEZ Distribuce, a. s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (letecký snímek – umístění rozvodny)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:422 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX