Bod č.36.:

MAJ/3 - Změna části usnesení ZMP č. 336/2018 ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v Sirkově ulici do majetku Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 336 ze dne 21. 6. 2018 )
Příloha č.2 (geometrické plány)
Příloha č.3 (modrá mapa se zákresem, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:404 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX