Bod č.47.:

PROM/8 - Poskytnutí peněžitého daru Společenství vlastníků Sedlecká 5 a 6 v Plzni a uzavření darovací smlouvy

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (darovací smlouva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:415 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX