Bod č.56.:

SPORT/2 - Odpověď na interpelaci zastupitele p. Bosáka ohledně půjčky, dotace, propagace pro podnikatele na Slovanské třídě

(předkladatel:radní Gola)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX