Bod č.44.:

PROM/5 - Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 1585/40 a p. č. 1585/41 a ponechání nově vzniklých pozemků p. č. 1585/37, p. č. 1585/38 a p. č. 1585/39, vše v k. ú. Litice u Plzně, v majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO P6)
Příloha č.4 (dokument ÚKRMP - grafická část)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (majetek města)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:412 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX