Bod č.45.:

PROM/6 - Prodej nepotřebných pozemků v k. ú. Dolany u Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (majetek města)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:413 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX