Bod č.49.:

PROM/10 - Změna usnesení ZMP č. 356 ze dne 2. 9. 2019 a prodej pozemků v k. ú. Nýřany

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanoviska obce)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (situace )
Příloha č.5 (geometrický plán )
Příloha č.6 (majetek města)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:417 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX