Bod č.18.:

NámV/1 - Jmenování zástupce samosprávy statutárního města Plzně do Dobrovolného svazku obcí (DSO) Silnice I/27

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Návrh usnesení č.1 (Nový krycí list)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:386 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX