Bod č.8.:

ŘÚSO/1 - Memorandum o vzájemné spolupráci v cestovním ruchu

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Seznam obcí v destinaci Plzeň)
Příloha č.2 (Mapa destinace Plzeň)
Příloha č.3 (Memorandum o vzájemné spolupráci v cestovním ruchu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:376 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX