Bod č.24.:

RadZ/1 - Rezignace a volba nového člena Kontrolního výboru ZMP

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 482 ze dne 13.12.2018)
Příloha č.2 (Písemná rezignace Bc. Michala Chalupného ze dne 8.10.2019)
Příloha č.3 (Souhlas Mgr. Michala Hrubého s volbou člena Kontrolního výboru ZMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:391 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX