Bod č.62.:

KŘTÚ/1 - Vyhodnocení průzkumu názoru a spokojenosti občanů statutárního města Plzeň

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha č.1 (Vyhodnocení průzkumu názoru a spokojenosti občanů statutárního města Plzeň)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX