Bod č.19.:

KŘTÚ/12 - Odstranění 18 řadových garáží ve Velenické ulici p. č. 3639/3-10 a 3640/2-11, vše k. ú. Plzeň

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP )
Příloha č.2 (letecký snímek)
Příloha č.3 (orientační turistická mapa)
Příloha č.4 (majetek města Plzně)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapa s projektem stavby I/20, úsek Sládkova - Cvokařská)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:387 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX