Bod č.6.:

NámZ/1 - Odstoupení Mgr. M. Krause, MSc, z funkce člena představenstva PMDP, a.s.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Odstoupení Mgr. M. Krause, MSc, z funkce člena představenstva PMDP, a.s.)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Odstoupení Mgr. M. Krause, MSc, z funkce člena představenstva PMDP, a.s.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:374 rok:2019

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX