Bod č.65a.:

PRIM/3 - Plzeňský program oslav 30. výročí pádu totalitního režimu v Československu

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha č.1 (Přehled jednotlivých aktivit 17. listopadu 2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.10.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX