Bod č.48.:

KV/2 - Zpráva o činnosti KV ZMP

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (zápis z 7. řádného zasedání)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX