Bod č.52.:

ÚKEP/1 - Přehled projektů p.o. ÚKEP mP pro jiné subjekty než město Plzeň

(předkladatel:Ing. Beneš)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX