Bod č.4.:

PRIM/3 - Změna usnesení ZMP č. 475 ze dne 15. 11. 2018 ve věci svěření některých úkolů členům RMP

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:469 rok:2019

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.12.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX