Bod č.7.:

OŽP/1 - Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města Plzně

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (úplné znění vyhlášky o systému nakládání s komunálním odpadem)
Příloha č.2 (novela vyhlášky o systému nakládání s komunálním odpadem)
Příloha č.3 (stanoviska MO a Čisté Plzně, s. r. o.)
Příloha č.4 (stanovisko Komise právní a pro Statut města RMP)
Příloha č.5 (stanovisko KŽP RMP)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1082 ze dne 4. 11. 2019)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:429 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX