Bod č.5.:

KV/3 - Rezignace a jmenování člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Rezignace Martin Koča) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Souhlas se jmenováním Radek Novák) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:427 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX