Bod č.33.:

MAJ/3 - Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku pro VPS – S 30 Rekonstrukce Červenohrádecké ul., úsek Staroveská – K Bukovci, 2. etapa, od 4 FO

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (situace stavby)
Příloha č.2 (mapy KN)
Příloha č.3 (GP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:455 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX