Bod č.32.:

MAJ/2 - Uzavření směnné smlouvy s fyzickými osobami pro veřejně prospěšnou stavbu Průtah silnice I/20, úsek Jasmínová - Jateční

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (foto)
Příloha č.3 (snímky map - k. ú. Plzeň (FO))
Příloha č.4 (snímky map - ul. Spojovací (MP))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:454 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX