Bod č.13.:

OŠMT/1 - Rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu provozních výdajů a současně zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů OŠMT MMP

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Smlouva vč. dodatků)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:435 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX