Bod č.26.:

MAJ/4 - Uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí směnné a uzavření kupní smlouvy pro stavbu „Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“ – OSVĚTLENÍ spol. s r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (vyznačení VPS)
Příloha č.3 (GP)
Příloha č.4 (mapy KN - výkup)
Příloha č.5 (foto)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:448 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX