Bod č.36.:

MAJ+PROM/7 - Konečné majetkoprávní vypořádání, stavba „Bytové domy u Boleveckého rybníka“, investor ZÁPADOČESKÁ DEVELOPERSKÁ, s.r.o., rozhodnutí o odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní, rozhodnutí o prominutí smluvní pokuty

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (rozsah přebírané TDI - zákresy)
Příloha č.3 (GP č. 4707-81/2019, prodej)
Příloha č.4 (GP č. 4728-145/2019, služebnost)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:458 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX