Bod č.37.:

MAJ/8 - Schválení postoupení práv a povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené v rámci stavby Bytové domy Rokycanská

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:459 rok:2019

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.11.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX